комора за тестирање на температура

Заклучи машина за тестирање на живот

Тестер на цврстина

Генератор на електростатско празнење

Квадратен проектор

Ласерска машина

Тестер на спреј за сол

Тестер за заклучување на животот

Опкружување на компанијата